tisdag, juni 25, 2024
Inofficiella utställningar

Inofficiell utställning i Malung

Inoff. Utställning för alla raser lördag 28 januari 2017

Orrskogen Folkets Park, Malung (inomhus)


Domare:
Nina Karlsdotter: Grupp 1, 7, 9
Gina Ekström Persson: Grupp 2, 4/6, 5
Liz-Beth Liljeqvist: Grupp 3, 8, 10
(reservation för ev. domarändring)

Klasser:
Valpar (4 mån – 1 år), vuxna (1-8 år), veteraner (över 8 år).
Valparna bedöms helt klara innan bedömningen av de vuxna börjar.

Anmälan:
Anmäl direkt på Internet här…

Vill du hellre anmäla per post finns en blankett att hämta här…
Den skickas till: Sara Munters, Brittvägen 10, 782 35 Malung

Avgift:
220 kr/hund insättes på pg 112 48 94-5, Malungs Kennelklubb.
Märk betalningen med hundens reg.nr (skriv gärna även ras och
hundens namn om det får plats).
OBS! Anmälningen är inte giltig om inte avgiften är betald i tid!

OBS! Senaste anmälnings- och betaldag: 12 januari 2017

PM mm:
PM, info och rasförteckning läggs ut här på webben
Nummerlappar hämtas i sekretariatet på utställningsdagen.
Alltså inga utskick per brev.

Frågor & mer info:
Ring Mia, tel. 073-810 83 27.

”Juniorhandling” – Anmälan på plats

Välkomna till en trevlig dag hos oss!