söndag, juli 21, 2024

Regler på Nordic Dog Show – Nordisk hundutställning

Nordisk Kennel Union

Nordic Dog Show - Nordisk hundutställning

Hundarna som deltar på Nordic Dog Show tävlar både om våra vanliga nationella certifikat (cert) (I Norge är det nationella certet ett sk småcert) och om Nordic Show certifikat (Nordic cert). Reglerna för Nordic Show certifikat är enkla, bästa hane/tik tilldelas Nordic Show certifikat och 2:a bästa hane/tik tilldelas reserv Nordic Show certifikat.

För att tilldelas det nya nordiska utställningschampionatet, Nordic Show Champion (NORDIC Ch) ska hunden först vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Den ska även erhålla tre Nordic Show certifikat, från tre olika länder, av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska erövras efter att hunden har fyllt 24 månader.

För att en svenskregistrerad hund ska bli NORDIC Ch måste den alltså vara svensk utställningschampion, plus att den behöver tre Nordic cert från tre olika länder utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic certen ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått 24 månaders ålder.

Under 2018 och 2019 tillämpas de gamla reglerna för nordiskt utställningschampionat (Nord UCh) parallellt med de nya reglerna för Nordic Show Champion (NORDIC Ch).

Klasser
Nordic Show certifikat kan tilldelas hundar som har deltagit i följande klasser, så som är definierat i den nationella kennelklubbens utställningsregler
• Juniorklass
• Unghundsklass
• Bruks/jaktklass
• Öppen klass
• Championklass
• Veteranklass

Klasser i vilka Nordic Show certifikat inte kan utdelas
• Valpklass (inofficiell klass)

Nordic Show certifikat
Endast ett (1) Nordic Show certifikat kan delas ut för respektive kön, per ras och rasvariant – i enlighet med den nationella kennelklubbens utställningsregler.
Alla raser erkända av NKU kan tilldelas Nordic Dog Show

Nordic Show certifikat delas ut av tjänstgörande domare och tilldelas alltid vinnaren i bästa hane/tikklass, och reserv Nordic Show certifikat tilldelas alltid andraplacerad i bästa hane/tikklass.
Den slutgiltiga bekräftelsen fastslås av de nationella kennelklubbarna. Den nationella kennelklubben bekräftar Nordic Show certifikaten efter utställningen.
Om det framkommer att vinnaren i bästahane/tikklass på utställningsdagen redan var Nordic Show Champion, eller om resultatet blir makulerat, flyttas Nordic Show certifikatet till hunden som blev tilldelad reserv Nordic Show certifikat. Andraplacerad i bästa hane/tikklass. Nordic Show certifikaten flyttas aldrig ytterligare.
På Nordic Dog Shows utdelas även nationella certifikat. (Tänk på att i Norge delas bara s k litet cert ut på Nordic Dog Shows! För att bli Norsk Champion måste man ha vunnit ett storcert som endast delas ut på internationella utställningar )

Domare
Vid Nordic Dog Shows ska andelen nordiska domare utgöra minst hälften av domarlistan samt vara från minst tre nordiska länder.

Nordic Show Champion
Den nya Nordic Show Champion titeln (NORDIC CH) ersätter den tidigare titeln Nordisk utställningschampion, vilken kräver tre nationella championat från Nordiska länder.

Att bli Nordic Show Champion:
• Hunden måste vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad.
• Hunden måste erhålla tre Nordic Show certifikat från tre olika Nordiska länder*, utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.
*Island undantas från regeln gällande tre olika Nordiska länder på grund av deras karantänregler. Således, alla tre Nordic Show certifikaten, utdelade av tre olika domare, kan utdelas på Island.

Ansökan om titeln Nordic Show Champion
ska skickas till det land där hunden är registrerad. Om hunden inte är registrerad i ett Nordiskt land ska ansökan skickas till den nationella kennelklubben i det land där det sista Nordic Show certifikatet togs.

Övergångsregler under 2018-2019 En kortare tidsfrist för inlämnandet av ansökningar för Nordic Dog Shows kan komma att tillämpas.
De nya och gamla reglerna för Nordic Show Champion samt Nordisk utställningschampion kommer att användas parallellt. Från och med 1 januari 2020 kommer  endast de nya reglerna gälla.