tisdag, juni 25, 2024

Exteriörbedömning

För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning av en aukotoriserad domare för rasen. Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på vanlig utställning.

Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris
Excellent,
Very Good, Good,
Sufficient,
Disqualified eller
Cannot be judged.
Ck kan delas ut.

Resultatet registreras i SKK Hunddata och berättigar bland annat till
– den lägre avgiften vid valpregistrering
– slutlig inmätning för hundar över 15 månader
– utställningsmerit för championat i annan disciplin

De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.

Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.