söndag, juli 21, 2024
Inofficiella utställningar

Inoff utställning Svenska Bergs- och Herdehundsklubben

Bis Karlstad september 2016Välkomna till SBHK’s Inofficiella Utställning
för raser som ej ingår i SBHK

Måndagen den 26 december 2016 i Moheda

Domare
Grupp 2, 8 Jan Herngren
Grupp 1,4/6, 5, 7 Angelita Nooni
Grupp 3, 9, 10 Pia Fogelberg Berglund
Reservation för domarändring
Sista anmälnings- och betalningsdag är den 28 november 2016

Valpar 4-9 mån 220 SEK
Juniorklass 9-18 mån 220 SEK
Unghundsklass 15-24 mån 220 SEK
Öppen klass från 15 mån 220 SEK
Veteranklass från 8 år 220 SEK

Ej erlagd anmälningsavgift faktureras då anmälan är bindande.
Juniorhandling/Barn-med-hund samt Par-klass arrangeras, anmälan sker på plats.
Anmälan samt avgift måste vara poststämplad senast den 28 november 2016
till SBHK’s PG 425 79 80-5 ange utställning, namn och reg.nr

Anmälan kan göras på SKK’s blankett och sändes till:
Carina Nilsson Bolerum 2, 578 92 Aneby
Tfn: 0725-889 594 eller via SBHK´s hemsida: www.sbhk.se

Anmälningsblanketten kan mailas till anm@sbhk.se och behöver då ej vara undertecknad
Eller maila de uppgifter som står på sidan.
Nummerlapp och PM skickas ut via mail till er som uppger mailadress.
Information kan fås av Carina, tfn: 0725-889 594, Susanne, tfn: 0708-341312 eller via hemsidan.
Ev. ändringar kan ske – se SBHK hemsida