söndag, juni 16, 2024

Exteriörbedömning, Västervik

Exteriörbedömning

Event details

  • söndag, 11e m - 11e m
  • Svenska Kennelklubben

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
$0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Exteriörbedömning, Västervik

söndag, 11e m - 11e m
13 mars, 2022

000000

Svenska Kennelklubben

Organizer's other events

Exteriörbedömning, Västervik 23 mars 2022

Exteriörbedömning 13 mars 2022 i Västervik


Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Det är viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras.


Domare alla raser: Eva Borg Liljekvist.
Plats: Jamis Träningshall, Kolonivägen 17, 593 62 Västervik.


SKKs Utställnings- och championatregler gäller i tillämpliga delar även vid exteriörbedömning.

Kvalitetsbedömning

Exteriörbedömning arrangerad av klubb inom SKK-organisationen innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged.
På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.
De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.
Resultat
Resultaten registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.

Sista anmälnings- och betaldag är 1 mars.

Läs mer: https://www.skk.se/sv/smokk/Utstallningar/exteriorbedomningar-2022/