onsdag, maj 29, 2024
HundutställningNyheter

100+ titlar, förkortningar och beteckningar för hundens meriter

100+ titlar, förkortningar och beteckningar för hundens meriterBIS-rosett

Här hittar du hela den senaste listan av över 100 olika officiella titlar och beteckningar som SKK (Svenska Kennelklubben) registrerar. De är kopplade till olika utställningar och prov som hunden deltagit i och på ett eller annat sätt vunnit eller klarat.

Landskoder enligt internationell standard framför titeln betecknar i vilket land titeln erhållits. Förkortningen Nord betecknar nordisk och innebär att championat erhållits i minst tre av de nordiska länderna.

Du kan även läsa mer om Cert, Cacib och Int Uch här >>

Titlar – championattitlar som bara hundar registrerade i SKK kan få

C.I.B. Internationellt utställningschampionat
C.I.T. Internationellt bruks-/jaktchampionat
C.I.E. Internationellt utställningschampionat utan krav på arbetsmerit
C.I.C. Internationellt lure coursingchampionat
C.I.AG. Internationellt agilitychampionat
C.I.OB. Internationellt lydnadschampionat
C.I.B.T. Internationellt utställnings- och bruks-/jaktchampionat
C.I.B.P. Internationellt utställnings- och lure coursingchampionat
Ch Championat
UCh Utställningschampionat
BCh Bruksprovschampionat
B(IPO)Ch Bruksprov IPO-championat
JCh Jaktprovschampionat
FBCh Fullbruksprovschampionat
AgCh Agilitychampionat
Ag(Hopp)Ch Agility hoppchampionat
DragCh Dragprovschampionat
FreeCh Freestylechampionat
HtMCh Heelwork to music-championat
IPO-FHCh IPO-FH championat
PtrHCh Patrullhundschampionat
RpCh Rapportprovschampionat
RdHCh Räddningshundschampionat
SpCh Spårprovschampionat
SöCh Sökprovschampionat
(VallH)Ch Vallhundschampionat
LCh Lydnadschampionat
RallyCh Rallylydnadschampionat
VCh Viltspårprovschampionat
(AP)Ch Arbetsprovschampionat
(VP)Ch Vattenprovschampionat
(Polar)Ch Polarhundschampionat
LCCh Lure coursing-championat
SpBCh Spårprovschampionat blodhund
Titlar – annan titel som bara hundar registrerade i SKK kan få
TjH Godkänt tjänstehundcertifikat
Korad Avelskorad
Titlar – tillägg till championat, som bara hundar registrerade i SKK, eller av SKK erkänd utländsk kennelklubb, kan få
(G) Grytprov
(D) Drevprov
(K) Grytkaraktärsprov
(V) Viltspår
(S) Skogsprov
(Räv) Rävprov
(Lö) Löshund
(Le) Ledhund
(J) Enbart jaktprov
(U) Enbart utställning
(Få) Fågel
(VLö) Vildsvin-löshund
(T) Tollningsprov
(A) A-prov retriever
(Rå) Rådjur
(Hjort) Hjort
(Kombi) Kombination
(Ha) Hare
(Es) Elitspårprov
Vinnartitlar – titlar som erövras på särskilda vinnarutställningar
SE V Svensk vinnare
SE JV Svensk juniorvinnare
SE VV Svensk veteranvinnare
DK V Dansk vinnare
DK JV Dansk juniorvinnare
DK VV Dansk veteranvinnare
FI V Finsk vinnare
FI JV Finsk juniorvinnare
FI VV Finsk veteranvinnare
IS V Isländsk vinnare
NO V Norsk vinnare
NO JV Norsk juniorvinnare
NO VV Norsk veteranvinnare
Nord V Nordisk vinnare
Nord JV Nordisk juniorvinnare
Nord VV Nordisk veteranvinnare
EUW FCI Europavinnare
JEUW FCI Europavinnare junior
VEUW FCI Europavinnare veteran
WW FCI världsvinnare
JWW FCI världsvinnare junior
VWW FCI världsvinnare veteran
Beteckningar – är ofta rasspecifika och även oregistrerade hundar kan få vissa av dessa
IPO I, II, III Internationell prövningsordning skyddshund (I-, II-,  och III-klass)
LD Startklass, 1, 2, 3 Lydnadsdiplom startklass, 1, 2 samt 3
J Jaktprovsmeriterad i Sverige enligt krav för deltagande i Jaktklass på utställning (gäller endast vissa raser)
AP Arbetsprov för sennenhundar
Gk VallH Pr Godkänt vallhundprov vid SVaKs prov
PDP Godkänt Polarhundsprov för samojedhund
RLD N, F, A, M Rallylydnadsdiplom (nybörjar-, fortsättning-, avancerad- och mästarklass)
FD I, II, III Freestylediplom (I-, II-, och III-klass)
HTM I, II, III Heelwork to music-diplom (I-, II-, och III-klass)
AgD I, II, III Agilitydiplom
AgHD I, II, III Agility Hopp Diplom
AH Assistanshund
AH (OREG) Assistanshund oregistrerad hund
DrH Dragprovskvalifikation, dragprov nordisk stil SBK
PH Polishund
TH Tullhund
VH Väktarhund
LH Ledarhund
Parth I, II, III Patrullhund I, II, III
Rph I, II, III Rapporthund I, II, III
Skh I, II, III Skyddshund I, II, III
Sph I, II, III Spårhund I, II, III
Sökh I, II, III Sökhund I, II, III