tisdag, juni 25, 2024
HundutställningNyheter

Ny nordisk utställningstyp år 2018 – Nordic Dog show

Ny nordisk utställningstyp 2018 - Nordic Dog Show

Nu har NKU (Nordisk Kennel Union) fastställt reglerna för utställningar med nordisk status och för det nya Nord Uch. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2018 och My Dog 2018 blir först med att anordna Nordic Dog Show.

Nordiska domare

Det som främst utmärker en Nordic Dog Show är att en majoritet av domarna ska vara nordiska. De ska representera minst tre av de nordiska länderna samt att hundarna kan tävla om särskilda certifikat som kan ge ett nytt, nordiskt championat, Nordic Show Champion.

Nordic Show-cer­tifikat

Reglerna för tävlan om Nordic Show-cer­tifikaten påminner mycket om reglerna för tävlan om CACIB på internationella utställ­ningar. Undantaget att även juniorer och veteraner kommer att få lov att tävla om dem.

Speciella Nordic Dog Shows

På Nordic Dog Shows kommer hundarna också att kunna tävla om de vanliga natio­nella certifikaten och championaten.
De nya Nordic Show Cercificate (NSC) ska delas ut till rasens bästa hanhund respek­tive rasens bästa tik. Reserv Nordic Show Cerrificate (RNSC) ska delas ut till tvåorna i samma klasser.
Om bästa hane eller bästa tik redan har er­övrat tillräckligt många NSC, men ännu inte fått sitt championat bekräftat ska den ändå tilldelas NSC. När championatet har bekräftats av NKU vandrar NSC:er vidare till den hund som fick utställningens RNSC.

Utställningar med Nordisk status 2018

MyDog 1 4 & 6 januari Västra Kennelklubben
Strängnäs 16-18 mars Södermanlands Kennelklubb
Lidköping 12-13 maj Skaraborgs Kennelklubb
Hässleholm 19-20 maj Nordskånska Kennelklubben
Österbybruk 26-27 maj Uppsala Läns Kennelklubb
Vänersborg 9-10 juni Norra Älvsborgs Kennelklubb
Gällivare 29-30 juni Norra Norrbottens Kennelklubb
Tvååker 6 juli Hallands Kennelklubb
Köping 21-22 juli Wästmanlands Kennelklubb
Ransäter 28-29 juli Värmlands Kennelklubb
Svenstavik 4-5 augusti Jämtland-Härjedalens Kennelklubb
Norrköping 18-19 augusti Östergötlands Kennelklubb
Sandviken 1-2 september Gästriklands Kennelklubb
Stockholm
Hundmässa
8-9 december SKK/CS

Nordic Show Champion

Inga bruks- eller jaktmeriter krävs för att tävla om de nordiska certifikaten, men för att erhålla titeln Nordic Show Champion krävs att hunden först är nationell utställnings­champion i det land där den är registrerad. Så kallade parenteschampionat för utställ­ning (SEU (u)Ch) är tillräckliga. Utöver det krävs tre NSC varav ett ska ha erövrats efter 24 månaders ålder, under tre olika domare, i tre nordiska länder.

Reglerna är samma i Finland, Sverige, Norge och Danmark:

  • Hunden ska inneha det nationella championatet i landet där den är registrerad.
  • Hunden ska erhålla tre Nordiska certifikat från tre olika länder och av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska mottas efter att hunden fyllt 24 månader.

I en övergångsperiod 2018-2020 kan de nya och gamla reglerna för Nordiskt utställningschampionat användas parallellt. Men vid utgången av 2019 kommer de gamla reglerna att upphöra.

Genom att etablera egna nordiska utställningar och tilldelning av särskilda nordiska certifikat önskar NKU att skapa fler attraktiva utställningar i Norden, samt att dessa ska öka användandet av nordiska domare.