tisdag, juni 25, 2024

Mer om exteriörbedömningar

Exteriörbedömning regler och anvisningar

Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade och tävlingsmomentet. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för till exempel uppfödare som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt inmätta.

För att möta det senare behovet har SKKs utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris.

Anvisningar från den 17 februari 2021 tills vidare

Förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. Det innebär att ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras och då är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras.

Exteriörbedömning riktar sig till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden.

Om förordningen förändras kan dessa anvisningar komma att justeras.

Skriftlig kritik och kvalitetspris

Exteriörbedömning arrangerad av klubb inom SKK-organisationen innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris ExcellentVery GoodGoodSufficientDisqualified eller Cannot be judged.

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning.

De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.

Resultaten registreras i Hunddata

Resultatet registreras i hunddata. Det berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering och gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader. Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader.

Avgiften för en exteriörbedömning beslutar arrangören, men den är lägst 500 kronor.

Avstånd och handhygien!

Tänk på att hålla avstånd till varandra samt ha god handhygien under hela bedömningstillfället!

Anvisningar för exteriörbedömning

Från den 17 februari 2021 och gäller uppdaterade anvisningar för exteriörbedömning. Dessa gäller tillsvidare.

Utöver dessa anvisningar är det viktigt att tänka på att:

  • Kontrollera så hunden anmälts i klass den har rätt att delta
  • Domaren ska signera resultatlistan om en hund tilldelas Disqualified, samt att anledningen till priset ska anges i kritiken
  • Mätresultat för de raser som har obligatorisk mätning ska anges på kritik och resultatlista
  • För länsklubbarna: Fyll gärna resultatlistan även om det olika raser, skriv regnr, namn och ras på en (1) rad
  • Skriva i prislistan vilken storlek tax, pudel, tysk spets, perro sin pelo del peru samt xoloitzcuintle tävlat som, samt notera om hunden har bytt storlek.