onsdag, maj 29, 2024
Inofficiella utställningar

Inoff Valp- och veteranutställning Hässleholm 25-26 febr

Välkommen till VALP & VETERAN UTSTÄLLNING

i Tennishallen på Österås, Hässleholm 25-26 februari 2017
Inofficiell valputställning för valpar 4–12 månader och veteraner minst 8 år. Det är ett utmärkt tillfälle att träna din valp inomhus inför större utmaningar.

Valpar:
4-6 mån, 6-9 mån, 9-12 mån. Veteraner från 8

Anmälan
Manuell anmälan senast 27 januari 2017
d.v.s. genom inbetalning via er bank eller plusgiro.

Ange som meddelande: Hundens reg.nr. namn & ras samt
telefonnummer. Får inte alla uppgifter plats – ange i första hand
hundens registreringsnummer.

Eller
SKKs internetanmälan senast 27 januari 2017 kl. 12.00.

För deltagande krävs ej medlemskap i SKK.

Upplysningar betr. utställningen:
Nordskånska KK 0451-155 75 må-to 18-21
eller utst@nordskanskakennelklubben.se

Betalningsmottagare:
Nordskånska Kennelklubben plusgiro 107 86 61-4.

Anmälningsavgift:
225 kr, syskonklass 100 kr (3 kullsyskon anmäles och betalas på plats).

Sista anm./bet.dag

DOMARE LÖRDAG:
Grupp 1
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp3
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 5
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 9
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

DOMARE SÖNDAG:
Grupp 2
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 4/6
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 7
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 8
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Grupp 10
Bengt-Åke Bogren, Jens Karlsson, John-John Johnsson,
Leif Lehmann Jörgensen, Pia Lundberg

Gruppdomaren är skriven i fet-kursiv stil och i första hand kommer
raserna i gruppen att läggas på denne.

BIS- syskonklss: John-John Johnsson
BIS-veteran: Bengt-Åke Bogren
BIS-valp: Leif Lehmann Jörgensen

Med reservation för ev. domarändringar.

Hjärtligt välkomna till Nordskånska KK!